top of page

Join nou pou yon sware vibran ak manje bon gou, bon zanmi, mizik ak dans, ak yon silans enteresan ak vann piblik VIP ki ofri yon bagay pou tout moun! Gala sa a selebre elèv yo nan Connections epi ranmase lajan ki nesesè pou lekòl la kontinye bay elèv lokal ki gen otis ak andikap ki gen rapò ak pi bon kalite edikasyon.

Photo Highlights

Event Program

Thank You to Our Sponsors!

GEO_logo
The_Boca_Raton_logo
Lynne_Ward_logo
Anne_Ogilvy_logo
Koppelman_logo (1)
Palm Beach Illustrated Magazine
HRDC_logo
Henderson_logo
Trip_Scott_logo
EZ_Electric_logo
Dove_Tech_logo
2024_Hearts_banner_rev.jpg

7yèm Gala anyèl kè ak men

Samdi, 11 fevriye 2023
6 pm
Sant Nasyonal Croquet, West Palm Beach

bottom of page