top of page

Join nou pou yon sware vibran ak manje bon gou, bon zanmi, mizik ak dans, ak yon silans enteresan ak vann piblik VIP ki ofri yon bagay pou tout moun! Gala sa a selebre elèv yo nan Connections epi ranmase lajan ki nesesè pou lekòl la kontinye bay elèv lokal ki gen otis ak andikap ki gen rapò ak pi bon kalite edikasyon.

Event Location

Swank Farm

14311 North Road

Loxahatchee, FL 33470

561-202-5648

Swank_Farms_Web_banner.jpg

7yèm Gala anyèl kè ak men

Sou entènèt jwèt Enchanted Garden of Hope

Samdi, 11 fevriye 2023
6 pm
Sant Nasyonal Croquet, West Palm Beach

bottom of page