top of page

Konsèy Administrasyon

Koneksyon Lekòl Segondè ak Sant Pwofesyonèl

Marc-Edenzon.jpg

Marc Edenzon

Prezidan/Prezidan

Retrete Egzekitif Special Olympics

medenzon@connectedpb.com

IMG_8369.jpeg

Sheree Biafore

Trezorye

Defansè Otis

sbiafore@connectedpb.com

Carol-Kauffman.jpg

Carol Kaufman

Sekretè

Fashion Brand Manager
ckaurman@connectedpb.com

Elinor-Siklossy.jpg

Elinor Siklossy

Direktè

Filantrop

esiklossy@connectedpb.com

bruce.png

Bruce Evans

Direktè

Konseye Finansye, Morgan Stanley

bevans@connectedpb.com

bottom of page